Treść zapytania

2019.07.26 godz. 09:40 Mysłowice, Śląskie

Czy dziecko (a ja jako przedstawiciel ustawowy) mam poniść koszty

Wyjaśnienie sytuacji

w 23kwietnia 2014 zmarł ojciec małoletniej córki w dniu wczorajszym tj 25 lipca 2019 otrzymałam informacje z zus o wszczeciu postepowania z art. 61 kpa za niezaplacona skladke zdrowotna zmarłego za miesiąc kiecien 2014 wraz z odsetkami -córka jako spadkobierca ma ja pokryc.... Posze o pomoc ... oraz czy zgodnie z kpa ta sprawa nie ulegla przedawnieniu.... Pozdrawiam

Odpowiedzi prawników:


Radca prawny

Wojciech Górny

Wrocław, Dolnośląskie

(47 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 26 Lip 2019 11:05

Przyjmuję, że ojciec małoletniej córki był przedsiębiorcą, a spadek po nim nie został odrzucony. Niestety, długi wobec ZUS wchodzą w skład spadku. Na dziś roszczenie ZUS nie jest przedawnione. Przedawnienie roszczeń z tytułu składek wynosi 5 lat (art. 24 ust. 4 ustawy o sus), a bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu od dnia śmierci spadkodawcy do dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia, nie dłużej jednak niż do dnia, w którym upłynęły 2 lata od śmierci spadkodawcy (art. 24 ust. 6 ustawy o sus).
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? 100% uznało tę odpowiedź za pomocną (2 głosy)
Tak Nie

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź