Treść zapytania

2019.12.04 godz. 08:26 Ostrowiec Świętokrzyski, Świętokrzyskie

Czy istnieje zapis prawny określający ważność dokumentu promesy na bezciężarowe wydzielenie KW dla kredytowanej nieruchomości.

Wyjaśnienie sytuacji

Bank udziejący mi kredytu hipotecznego wymaga aktualnej promesy. Dostarczona do banku promesa nie określa ważności zawartego zapisu, natomiast jest data wydania tego dokumentu przez bank 07.10.19 Bank twierdzi, że wg przepisów dokument jest ważny 3 miesiące. Czy bank ma prawo kwestionować ważność tego dokumentu.Słyszałam o bezterminowości ważności. W związku z ta kwestią wstrzymuje wypłatę środków deweloperowi. czy istnieje zapis regulujący ważność takich promes

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź