Treść zapytania

2019.08.07 godz. 11:10 Legnica, Dolnośląskie

Czy jeśli nie przystąpię to toczącego się postępowania odwoławczego, będę mógł złożyć odwołanie na czynność zamawiającego podjętą wskutek wyroku KIO?

Wyjaśnienie sytuacji

Zamawiający rozstrzygnął przetarg. Moja oferta jest na miejscu 3. Wykonawca z miejsca 2 złożył odwołanie na wykonawcę z miejsca 1. Czy jeśli teraz nie przystąpię do odwołania, to czy będę mógł w przyszłości złożyć odwołanie na czynność zamawiającego podjętą wskutek wyroku KIO w obecnym postępowaniu odwoławczym? Czy będę mógł np. złożyć odwołanie jeżeli zamawiający finalnie wskutek obecnego odwołania wybierze ofertę nr 2 a nr 1 zostanie odrzucona? Ciągle zachowuję szansę na zamówienie. Moja oferta odpowiada kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź