Treść zapytania

2020.01.17 godz. 11:25 Zgorzelec, Dolnośląskie

Czy jestem uprawniony do przyznania emerytury pomostowej?

Wyjaśnienie sytuacji

Posiadam ponad 15 letnie zatrudnienie w Służbie Celnej i wcześniej w administracji celnej (od 11.1991r. do 01.2007r.) - w warunkach szczególnych, co jest udokumentowane świadectwem służby i stosownym w nim wpisem. Chciałbym w niedalekiej przyszłości skorzystać z emerytury pomostowej. Nabycie prawa do emerytury pomostowej uzależnione jest obecnie od spełnienia licznych przesłanek określonych w art. 4 i 49 ustawy o e.p. Okazuje się, że je spełniam z wyjątkiem jednej tj. nie kontynuowałem pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze po 31 grudnia 2008 r. (po wejściu w życie ustawy o emeryturach pomostowych więc po 1 stycznia 2009 r. - niestety w nowych wykazach pominięto celników). Od tej zasady ustawodawca uczynił wyjątek w art. 49 ustawy uznając, że prawo do emerytury pomostowej przysługuje, jeżeli pracownik wprawdzie nie wykonywał pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze po dniu 31.12. 2008 r., ale przed tą datą miał wymagany w przepisach okres 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach pomostowych a praca ta wymieniona jest w nowym wykazie tj. nie można jej zakwalifikować jako pracy w warunkach szczególnych w rozumieniu dziś obowiązujących przepisów (art. 3 ust. 1 ustawy). Czy w związku z tym, iż zgodnie z art. 251c ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej praca funkcjonariuszy celnych od 1 stycznia 2018 r. została uznana za pracę o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych mogę się czuć również uprawniony do przyznania emerytury pomostowej, pomimo braku tej pracy w nowym wykazie?

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź