Treść zapytania

2019.07.22 godz. 11:12 Baćkowice, Świętokrzyskie

Czy mogę po otrzymaniu postanowienia z Samorządowego kolegium odwoławczego złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy Art.127 par.3.

Wyjaśnienie sytuacji

Napisałem zażalenie do SKO na postanowienie wójta gminy który odmówił mi wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie przywrócenia do stanu poprzedniego pasa drogi gminnej, poprzez usunięcie z niego samowolnie postawionych trzech bram przez osobę sąsiadującą z tą działką co uniemożliwia mi dojazd do mojej działki. Wójt odmowę wszczęcia postępowania przed SKO argumętował tym: że nie jest to droga gminna, że on nie jest zarządcą tej drogi, a że ja prawnie nie mogę być stroną. W tym samym czasie Wójt wydaje decyzję innemu podmiotowi dotyczącą tej samej drogi w której nazywa ją drogą gminną

Odpowiedzi prawników:


Radca prawny

Wojciech Górny

Wrocław, Dolnośląskie

(47 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 22 Lip 2019 15:25

Po podtrzymaniu przez SKO postanowienia wójta przysługuje skarga na decyzję SKO do wojewódzkiego sądu administracyjnego (art. 3 ust. 2 p.p.s.a.). Art. 127 par. 3 k.p.a. dotyczy spraw rozpoznawanych przez SKO w I. instancji, natomiast w opisanej sprawie, miało miejsce postępowanie dwuinstancyjne. Jednym z argumentów skargi mógłby być zarzut naruszenia art. 8 par. 1 k.p.a. (zasada równego traktowania).
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?
Tak Nie

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź