Treść zapytania

2020.03.25 godz. 17:40 Warszawa, Mazowieckie

Czy mogę ubiegać się o płacenie kar umownych przez dewelopera

Wyjaśnienie sytuacji

Deweloper spóźnia się z odbiorem budynku i przeniesieniem własności. Termin zakończenia prac budowlanych: 30.10.2019, przeniesienia własności: 31.03.2019, ustalona jest wysokość kar umownych za opóźnienie. W umowie jest jednak zastrzeżenie, że „w przypadku przeszkód niezależnych od dewelopera powodujących przesunięcie terminu realizacji, deweloper może wystąpić do kupującego z wnioskiem o podpisanie aneksu i wyznaczenia nowego terminu”. Jak mogę sprawdzić wiarygodność tych przeszkód? Co jeśli nie zgadzam się z nowym terminem i zażądam płacenia kar umownych?

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź