Treść zapytania

2020.02.07 godz. 21:26 Konin, Wielkopolskie

Czy moge wypłacić wdowie po zmarłym pracowniku odprawę pośmiertną ,chociaż nie ukończyła wieku 50 lat(kończy dopiero w lipcu 2020r.) oraz inne wynagrodzenia?

Wyjaśnienie sytuacji

Pracownik zmarł 30 stycznia 2020r. Wdowa zwrócila się o wypłatę odprawy pośmiertnej i innych nalezności ze stosunku pracy tj. ekwiwalentu za urlop, "13". Nie ukonczyła 50 lat i nie dostarczyła żadnego dokumentu że nabyła prawo do renty rodzinnej.Czy mogę jej wypłacić odprawę bez dostarczenia dokumentów . W jakim terminie musze wypłacić odprawę i inne należności po pracowniku?

Odpowiedzi prawników:


Adwokat

Eleonora Markowicz

Kraków, Małopolskie

(32 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 10 Lut 2020 11:04

Wdowa nie musi wykazywać, że nabyła uprawnienia do renty rodzinnej, ten wymóg dotyczy innych członków rodziny zmarłego pracownika. W tej sytuacji moim zdaniem wdowa powinna przedstawić dokument potwierdzający ich małżeństwo. I należy też ustalić czy są inne osoby uprawnione do odprawy, a więc czy są dzieci, w jakim są wieku i czy się uczą, gdyż od tego zależy komu i w jakiej wysokości można wypłacić odprawę i inne świadczenia ze stosunku pracy. Kodeks pracy nie określa terminu wypłaty odprawy, uprawnione osoby mogą dochodzić tych świadczeń w ciągu 3 lat od śmierci pracownika.
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? 100% uznało tę odpowiedź za pomocną (2 głosy)
Tak Nie

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź