Treść zapytania

2020.01.29 godz. 07:38 Lubawka, Dolnośląskie

Czy mogę żądać od wykonawców na etapie składania ofert wykazu wykonanych usług? Czy mogę opublikować informację z otwarcia ofert jak brakuje w ofercie daty

Wyjaśnienie sytuacji

1. W SIWZ zawarłem informację, że z ofertą należy złożyć wykaz wykonanych usług. Czy na etapie składania ofert mogę żądać takiego dokumentu czy dopiero po wyborze najkorzystniejszej oferty ? 2. Jeden wykonawca nie wskazał terminu realizacji zadania. Zostawił wykropkowane. Termin realizacji nie jest kryterium oceny ale muszę go podać zgodnie z PZP w informacji z otwarcia ofert.

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź