Treść zapytania

2019.09.01 godz. 20:36 Częstochowa, Śląskie

czy można rozwiązać umowę zawartą na zastępstwo z nauczycielem stażystą?

Wyjaśnienie sytuacji

Z nauczycielem stażystą została zawarta umowa na czas nieokreślony,jest to umowa na zastępstwo za nauczyciela mianowanego przebywającego na urlopie na poratowanie zdrowia.Nauczyciel stażysta chce rozwiązać umowę za porozumieniem stron z dniem 31.08.2019r. Czy jeżeli obydwie strony wyrażą zgodę można rozwiązać umowę?jaka jest podstawa prawna?

Odpowiedzi prawników:


Radca prawny

Wojciech Górny

Wrocław, Dolnośląskie

(46 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 02 Wrz 2019 10:17

Możliwe jest rozwiązanie za porozumieniem - art. 23 ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 27 ust. 3 Karty Nauczyciela. Problemem może być to, że ustalony termin 31.08.2019 r. a nie można rozwiązać umowy ze skutkiem wstecznym. Można jednak wskazać dowolną datę w przyszłości - przepisy dotyczące okresów wypowiedzenia nie obowiązują w przypadku rozwiązania za porozumieniem stron. W razie dalszych pytań, proszę o kontakt.
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?
Tak Nie

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź