Treść zapytania

2019.04.16 godz. 11:34 Jaworzno, Śląskie

Czy można wznowić postępowanie w sytuacji, gdy decyzja została wydana bez wymaganej prawem opinii innego organu (zapytanie zostało wysłane do tego organu).

Wyjaśnienie sytuacji

Organ wydał decyzję, w której przyznał świadczenie wychowawcze na dziecko w pewnym okresie, natomiast w pozostałym okresie odmówił. Kwestia jest taka, że nie mógł odmówić, dopóki nie pozyskał wymaganej prawem opinii innego organu. Ten inny organ nie może teraz zająć stanowiska (wydać decyzji) odnośnie tego okresu, na który strona ma odmowę, ponieważ w obiegu prawnym jest juz jedna decyzja dot. tego okresu. Czy w tym przypadku właściwym jest wznowienie postępowania w oparciu o art. 146 §1 pkt 6 czy wszczęcie postępowania w celu stwierdzenia nieważności decyzji?

Odpowiedzi prawników:


Adwokat

Marzena Klimczak

Warszawa, Mazowieckie

(36 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 21 Kwi 2019 13:03

to jest art. 145 par. 1 pkt. 6 kodeksu post. administracyjnego a nie 146 par. 1 pkt. 6. To ni e jest stwierdzenie nieważności ale jedynie wznowienie postępowania. Stwierdzenie nieważności to art. 156 par. 1.. W przypadku jeżeli w obiegu prawnym jest już decyzja, która mówi o tym okresie, który nie został wzięty pod uwagę (i jest ona korzystna dla mnie), to bym się raczej zastanowiła nad art. 145 par. 1 pkt. 7 kodeksu post. administracyjnego.
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? 100% uznało tę odpowiedź za pomocną (1 głos)
Tak Nie

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź