Treść zapytania

2019.04.24 godz. 11:21 Szczecin, Zachodniopomorskie

Czy można zwolnić nauczyciela kontraktowego ,który ma umowę na czas nieokreślony,na jaką podstawę należy się powołać?

Wyjaśnienie sytuacji

Nauczycielka edukacji przedszkolnej od listopada bierze zwolnienia lekarskie na dzieci ( trójka). Od stycznia 2019 r.wykorzystała 62 z przysługujących 60 dni opieki i zaczęła przynosić zwolnienia na siebie od poniedziałku do piątku. W kwietniu przyniosła kolejne zwolnienie na 25 dni .Od listopada do tej pory organizuję za nią zastępstwa -dezorganizuje to pracę przedszkola i szkoły ,gdyż nauczyciele (głównie pedagog, logopeda)idąc na zastępstwo do przedszkola mają duże trudności w realizowaniu swoich zadań.Także rodzice nie są zadowoleni z faktu ,że zajęcia prowadzą różni nauczyciele. J.Zając

Odpowiedzi prawników:


Adwokat

Marzena Klimczak

Warszawa, Mazowieckie

(36 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 24 Kwi 2019 19:33

może to być art. 23 ust. 1 pkt. 2 Karty Nauczyciela w zw. z art. 27 ust. 3 Karty Nauczyciela, czyli w razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni. Może to także być art. 23 ust. 1 pkt. 3 KN w zw. z art. 27 ust. 3 KN - w razie orzeczenia przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy.

Zmodyfikowano dnia: 24 Kwi 2019 19:34
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? 100% uznało tę odpowiedź za pomocną (1 głos)
Tak Nie

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź