Treść zapytania

2019.09.24 godz. 10:46 Maków Mazowiecki, Mazowieckie

Czy muszę wypłacić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

Wyjaśnienie sytuacji

Pracownik otrzymał rentę. Nie został zwolniony. Na liście obecności miał nieobecność usprawiedliwioną niepłatną. Po trzech latach jest zwolniony zg z art. 53 par. 1 pkt. 2 Kp. Czy powinien mieć wypłacony ekwiwalent za urlop wypoczynkowy za te trzy lata nieobecności usprawiedliwionej?

Odpowiedzi prawników:


Radca prawny

Wojciech Górny

Wrocław, Dolnośląskie

(47 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 02 Paź 2019 08:48

Jeżeli pracownik nie wykorzystał urlopu w latach poprzednich, to ma prawo do ekwiwalentu za te urlopy, wobec których roszczenie nie uległo przedawnieniu (art. 291 kodeksu pracy). Termin przedawnienia roszczenia o urlop liczy się, zgodnie z orzecznictwem SN, od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym pracownik nabył prawo do urlopu. Prawo do ekwiwalentu jest niezależne od przyczyn rozwiązania umowy o pracę (liczy się fakt niewykorzystania urlopu wypoczynkowego), zatem w opisanym przypadku ekwiwalent należy wypłacić w pełnej wysokości. W razie dalszych pytań proszę o kontakt.
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? 100% uznało tę odpowiedź za pomocną (2 głosy)
Tak Nie

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź