Treść zapytania

2019.08.25 godz. 22:48 Szczecinek, Zachodniopomorskie

Czy na podst. art. 22b rada miasta może przyznać jednorazowe świadczenie dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru zakładu pracy?

Wyjaśnienie sytuacji

W sierpniu br. byliśmy świadkami największego w powojennej historii naszego miasta pożaru, w wyniku którego całkowitemu spaleniu uległy lokalne firmy „OPAK” Leopold Pączka Spółka jawna lub/i LOPAK Leopold Pączka, zatrudniające ok. 250 pracowników, w tym znaczną część pracowników stanowią osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Wielkim szczęściem w tej sytuacji jest brak ofiar w ludziach. Dla właściciela oraz osób zatrudnionych w ww. firmach to jednak dramatyczna sytuacja, mimo bieżących problemów dnia codziennego dodatkowo losy tych ludzi są niepewne, jeżeli chodzi o miejsce pracy, możliwość dojazdu do nowego miejsca zatrudnienia, odnalezienia się w nowej rzeczywistość oraz rozeznanie w sytuacji prawnej itp. Korzystając z uprawnienia zawartego w art. 22b ustawy o świadczeniach rodzinnych chcemy zapewnić osobom i rodzinom poszkodowanym w wyniku pożaru w firmie „OPAK” Leopold Pączka Spółka jawna lub/i LOPAK Leopold Pączka, a zamieszkałym na terenie naszego miasta szybką pomoc i wsparcie finansowe na zaspokojenie ww. potrzeb.

Odpowiedzi prawników:


Radca prawny

Wojciech Górny

Wrocław, Dolnośląskie

(44 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 26 Sie 2019 09:23

Art. 22b ustawy o świadczeniach rodzinnych nie jest dobrą kwalifikacją. Inny jest cel ww. ustawy - charakter świadczeń zakłada co do zasady pewną stałą, zinstytucjonalizowaną pomoc na rzecz rodziny, niezależną od zdarzeń losowych. W opisanej sytuacji lepiej skorzystać z narzędzia, jakie daje art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507) - zasiłek celowy w sytuacji klęsk i zdarzeń losowych. W razie dalszych pytań, proszę o kontakt.
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? 100% uznało tę odpowiedź za pomocną (1 głos)
Tak Nie

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź