Treść zapytania

2019.04.21 godz. 20:28 Konin, Wielkopolskie

Ocena pracy nauczyciela

Wyjaśnienie sytuacji

Czy podczas zapoznawania nauczyciela z projektem oceny pracy musi on otrzymać kopię projektu w formie pisemnej? Jeśli nauczyciel zażyczy sobie kopii oceny w formie pisemnej, czy dyrektor musi tę kopię udostępnić? Czy dyrektor musi udostępnić wszelką dokumentację, która stanowiła podstawę do sporządzenia projektu oceny? Czy można zapoznać nauczyciela z projektem oceny pracy gdy w dniu wyznaczonym na zapoznanie się z jego treścią nauczyciel chce podjąć strajk? Czy można wysłać pocztą projekt oceny pracy, gdy nauczyciel jest nieobecny w tym dniu w pracy?

Odpowiedzi prawników:


Adwokat

Marzena Klimczak

Warszawa, Mazowieckie

(36 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 25 Kwi 2019 06:40

Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 maja 2018 r.w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego par. 7 dyrektor ma obowiązek poinformowania o rozpoczęciu dokonywania oceny pracy nauczyciela. Na wniosek nauczyciela przy zapoznawaniu się z projektem może być przedstawiciel związków zawodowych (par. 8 ust. 1). Przepisy nie nakładają obowiązku na dyrektora, aby przekazywał kopię projektu w formie
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?
Tak Nie

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź