Treść zapytania

2020.03.23 godz. 15:06 Gdańsk, Pomorskie

czy pracodawca może zmusić mnie do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego z roku 2018 (7 dni)? treść pisma: w celu wypełnienia ciążącego na pracodawcy obowiązku udzielenia zaległego urlopu za rok 2018, którego niewykonanie stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, o których mowa w

Wyjaśnienie sytuacji

art. 282 par 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz 1040 z późn. zm.) kieruje Pana na zaległy urlop wypoczynkowy w terminie od 24.03.2020 r. - 2.04.2020 r. Zgodnie ze stanem na dzień 22 marca 2020 r. posiada pan 7 dni i 3 godz. tj. 59 godziny niewykorzystanego urlopu z 2028. Mając na uwadze powyższe oraz faktem, iż do dnia dzisiejszego nie złożył pan wniosku o udzielenie urlopu, zgodnie z art. 168 Kodeksu Pracy, zobowiązuję pana do wykorzystania zaległego urlopu w ww terminie. Informuję że ww terminie nie zostanie pan dopuszczony do pracy.

Odpowiedzi prawników:


Adwokat

Katarzyna Jarosz

Krosno, Podkarpackie

(11 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 23 Mar 2020 20:18

Szanowny Panie, pracodawca może skierować pracownika do wykorzystania zaległego urlopu, natomiast nie może tego uczynić w stosunku do urlopu przysługującego za rok bieżący, tj. za 2020. Z poważaniem, adw. Katarzyna Jarosz
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? 100% uznało tę odpowiedź za pomocną (1 głos)
Tak Nie

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź