Treść zapytania

2019.08.09 godz. 13:42 Warszawa, Mazowieckie

Czy przy zmianie decyzji ZRID dla drogi o długości 1,8 km i poszerzeniu pasa drogowego na skrzyżowaniu o 125 m2 należy uzyskać nową decyzję środowiskową.

Wyjaśnienie sytuacji

Jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji, drogi o długości 1,8 km. Jest konieczność zmiany skrzyżowania ze zwykłego na rondo i pozyskanie nowej działki o pow. 125 m2. Ponadto jest konieczność budowy parkingu o pow 2500 m2 w pasie drogowym na który była decyzja środowiskowa. W decyzji środowiskowej były wymienione wszystkie elementy drogowe, (bez podania parametrów długości i szerokości), które będą zmieniane przy zmianie skrzyżowania na rondo. Nie wymieniono w decyzji parkingu. Czy wprowadzenie parkingu do projektu powoduje wystąpienie o nową decyzję środowiskową??? Sprawa bardzo pilna !!!!!!

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź