Treść zapytania

2019.09.03 godz. 11:24 Olsztyn, Warmińsko-mazurskie

Czy skarga nadzwyczajna jest wymagana aby była możliwoś złożenia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia przed komisją do orzekani?

Wyjaśnienie sytuacji

po odwołaniu komisja orzekła zdarzenie medyczne. Szpital zaproponował odszkodowanie i zadośćuczynienie i po odmowie złożył skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. W skardze nie wykazał , że wzruszenie zaskarżonego wyroku w drodze innych środków prawnych nie było i nie jest możliwe. Czy w tej sytuacji nie powinna zostać odrzucona skarga szpitala z powodu nie wyczerpania środków prawnych w postaci skargi nadzwyczajnej ?

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź