Treść zapytania

2019.09.26 godz. 10:18 Lublin, Lubelskie

sprzeciw od decyzji kasacyjna

Wyjaśnienie sytuacji

czy treść na podstawie art. 64a-64e Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.;dalej ppsa) w związku z art. 138 par. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 k.p.a. jest poprawne?

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź