Treść zapytania

2019.09.21 godz. 05:59 Czeladź, Śląskie

Czy w MOPS jest wyznaczony termin, w jakim musi udzielić odpowiedzi na złożony wniosek o zasiłek rodzinny?

Wyjaśnienie sytuacji

12.08.2019 złożyłam wniosek o zasiłek rodzinny. 19.09 MOPS wystosował wezwanie w celu wyjaśnienia kwestii prawa do opieki nad dzieckiem. W lutym 2017 dziecko zostało debrane ojcu i przekazane pod moją opiekę, z rownoczesnym nadzorem kuratora. W maju 2019 nadzór został uchylony z powodu braku jakichkolwiek nieprawidłowości, a prawo do opieki nad małoletnim w pełni powierzono mnie ( jestem matką małoletniego). Czy MOPS mógł wysłać wezwanie w tak późnym terminie?

Odpowiedzi prawników:


Radca prawny

Wojciech Górny

Wrocław, Dolnośląskie

(46 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 22 Wrz 2019 20:17

Ustawa o pomocy społecznej nie zawiera szczególnych uregulowań co do terminu wydania decyzji w sprawie zasiłku. Stosuje się zatem przepisy ogólne kodeksu postępowania administracyjnego. Wobec tego, MOPS powinien wydać decyzję w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - w ciągu 2 miesięcy, (art. 35 kpa). Wezwanie zostało więc wysłane jeszcze w terminie, przyjmując szczególnie skomplikowany charakter sprawy. W razie dalszych pytań proszę o kontakt.
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? 100% uznało tę odpowiedź za pomocną (1 głos)
Tak Nie

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź