Treść zapytania

2019.02.14 godz. 15:13 Młodzieszyn, Mazowieckie

czy w przypadku gdy Gmina jako właściciel rowu melioracji szczegółowej chce usunąć drzewa rosnące w tym rowie składa wniosek o wydanie zezwolenia na ich usuniecie w trybie art. 83 ust.1 w związku z art. 90 ustawy o ochronie przyrody czy w trybie art. 175 ustawy prawo wodne?

Wyjaśnienie sytuacji

Wójt Gminy Młodzieszyn w marcu 2018 r., wystąpił z wnioskiem do Starosty sochaczewskiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w rowie melioracji szczegółowej, na działce stanowiącej własność gminy. Wniosek został złożony w trybie art.83 ust.1, w związku z art.90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r o ochronie przyrody. Starosta Sochaczewski przesłał wniosek do Wód Polskich argumentując, że Wójt wystąpił z wnioskiem do starosty bez uwzględnienia postanowień zawartych w art. 83f ust. 1 pkt 10 ustawy o ochronie przyrody. Co moim zdaniem w tym przypadku nie ma zastosowania. Niestety wniosek został przesłany do Wód Polskich w okresie powstawania tego organu i po prostu zaginął. Mamy zamiar wystąpić z ponownym wnioskiem ale nie wiem czy mamy skierować go do Starosty w oparciu o ustawę o ochronie przyrody czy do Wód Polskich w oparciu o art 175 ustawy prawo wodne. Moim zdaniem nie bardzo zapisy ustawy prawo wodne pasują do naszej sytuacji.

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź