Treść zapytania

2019.11.25 godz. 10:24 Zubrzyca Górna, Małopolskie

Umowy

Wyjaśnienie sytuacji

Czy zamawiający może formułować tak treść umowy, aby dbać o swoje interesy? Np. Kary umowne płaci tylko Wykonawca? Dziękuję

Odpowiedzi prawników:


Radca prawny

Karolina Gawlik

Dębica, Podkarpackie

(26 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 25 Lis 2019 12:27

Zamawiający ma prawo obwarować obowiązki wykonawcy karami umownymi i oczekiwać, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z postanowieniami umowy. Zgodnie z zasadą swobody umów wyrażoną w art. 3531 k.c. strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.Przepisy Pzp modyfikują jednak zasadę równości stron stosunku zobowiązaniowego i stanowią specyficzne ograniczenie zasady swobody umów, co znajduje odzwierciedlenie w treści zawieranej umowy.
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? 100% uznało tę odpowiedź za pomocną (1 głos)
Tak Nie

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź