Treść zapytania

2019.09.23 godz. 21:45 Katowice, Śląskie

Czy zaświadczenie o zwolnieniu z obowiązku stosowania pasów może wydać każdy lekarz , czy tylko lekarz posiadający uprawnienia do badania kierowców .

Wyjaśnienie sytuacji

Lekarz rodzinny two,że nie może wydać mi takiego dokumentu

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.