Treść zapytania

2019.10.18 godz. 10:59 Dzierżoniów, Dolnośląskie

Czy zgodne z prawem jest żądanie w kwestionariuszu osobowym takich danych jak seria i nr dowodu osobistego oraz informacji przez kogo był wydany?

Wyjaśnienie sytuacji

Otrzymałam kwestionariusz osobowy w którym jest pkt.10 o następującej treści; oświadczam że dane zawaete w pkt 1-3 są zgodne z dowodem osobistym seria ... nr... wydanym przez... Oraz zapytanie o imiona rodziców. Z tego co czytałam pracodawca w przypadku posiadania mojego numeru pesel ze względu na rodo nie może żądać innych danych wrażliwych. Proszę podać mi artykuły prawne na których mogę bazować w przypadku dalszej prośby o podanie tych danych.

Odpowiedzi prawników:


Adwokat

Marta Fundowicz

Reda, Pomorskie

(3 opinie)

Odpowiedział(a) dnia: 18 Paź 2019 13:29

Odpowiedź na Pani pytanie znajduje się w art. 22(1) Kodeksu Pracy. Jego § 4. Pracodawca żąda podania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 3, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Zatem żądając tych danych Pracodawca musi wskazać konieczność ich posiadania oraz cel, dla którego ich posiadanie jest niezbędne. W razie dalszych pytań zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam Adwokat Marta Fundowicz
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? 100% uznało tę odpowiedź za pomocną (2 głosy)
Tak Nie

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź