Treść zapytania

2019.10.11 godz. 14:25 Gliwice, Śląskie

Odmowa przez PCPR karty parkingowej

Wyjaśnienie sytuacji

Decyzją z 2004 w stopniu umiarkowanym 04-O o niepełnosprawności wydane na stałe,spełniam przesłanki do ubiegania sie o kartę parkingową określone w art.8 ust.1 z dnia 20.06.1997.Natomiast decyzją z z 26.10.19 wydana przez lekarza orzecznika o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym na stałe 04-O,11-I,07-S w związku z art.8 ust.3a pkt 1 ustawy z dnia 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym Dz.U.z 2018r poz.1990 z póz.zm. nie spełniam przesłanek o wydanie karty parkingowej,natomiast wg Art.6b.rehab.zawod,spełniam w/w przesłanki.Proszę uswiadomienie mnie czy spełniam wymogi do karty parkingowej ?

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź