Treść zapytania

2019.10.21 godz. 17:25 Warszawa, Mazowieckie

dot. art. 35 par. 3: Jak należny rozumieć "postępowanie odwoławcze"?

Wyjaśnienie sytuacji

Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło zaskarżoną decyzję i nakazało organowi I instancji ponowne rozpatrzenie; czy w tej sytuacji działania organu I instancji spełniają walor działania w trybie odwoławczym? Czy zatem mogą przedłużać czas wydania decyzji?

Odpowiedzi prawników:


Radca prawny

Wojciech Górny

Wrocław, Dolnośląskie

(47 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 21 Paź 2019 22:38

Nie. Po przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania, obowiązują terminy właściwe dla postępowania przed organem I instancji czyli co do zasady bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż miesiąc (art. 35 par. 1 i 3 kpa)
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? 100% uznało tę odpowiedź za pomocną (1 głos)
Tak Nie

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź