Treść zapytania

2019.09.25 godz. 23:11 Wrocław, Dolnośląskie

Art. 24 KPA

Wyjaśnienie sytuacji

Dziecko miało w szkole wypadek, złamało rękę i nauczyciel nie zawiadomił rodziców, zostało wysłane samo do domu. Po zgłoszeniu wypadku dyrektor powołał zespół powypadkowy w skład którego weszła p. inspektor BHP i jako druga osoba nauczycielka, która żyje w nieformalnym związku z nauczycielem, którego sprawa dotyczy. Czy może ona wydawać opinie i sporządzić protokół powypadkowy w sprawie bezpośrednio związanej ze swoim konkubentem?

Odpowiedzi prawników:


Radca prawny

Wojciech Górny

Wrocław, Dolnośląskie

(47 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 26 Wrz 2019 09:43

W postępowaniu powypadkowym nie stosuje się KPA. Postępowanie to jest prowadzone w trybie art. 234 i 237 k.pracy w zw. z art. 91c ust. 1 KN. Skład zespołu powypadkowego reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 01.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. 105.870). W sytuacji, gdy u pracodawcy nie działa społeczna inspekcja pracy, konieczne jest powołanie do zespołu pracownika posiadającego aktualne szkolenie BHP (§ 5 ust. 2). Wątpliwości co do bezstronności członka zespołu poszkodowany może zgłosić w zastrzeżeniach do protokołu powypadkowego (§ 11).
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? 100% uznało tę odpowiedź za pomocną (1 głos)
Tak Nie

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź