Treść zapytania

2019.08.27 godz. 16:36 Warszawa, Mazowieckie

czy przysługuje mi odprawa

Wyjaśnienie sytuacji

Dzień dobry, zwracam się z ogromną prośbą o udzielenie mi porady. Pozwolę sobie zatem przedstawić mój problem od początku. Mam 51 lat i od 13 lat jestem związana z obecną firmą umową o pracę na stanowisku księgowej, która zatrudnia 5 osób. W dniu 28.06.2019r. otrzymałam od pracodawcy pismo zatytułowane " Wypowiedzenie warunków umowy pracy i płacy". W pierwszej części wypowiadają mi umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu 30.09.2019r. i informują, że przyczyną wypowiedzenia dotychczasowych warunków umowy o pracę jest: "zmniejszona ilość pracy wynikająca z likwidacji sklepu w Ciechanowie. Przyczyny ekonomiczne''. Chcę przy tym nadmienić, że sklep w Ciechanowie został zlikwidowany 4 lata temu a ja nigdy nie byłam tam zatrudniona ( jestem zatrudniona w sklepie w Pułtusku). W drugiej części proponują mi po upływie okresu wypowiedzenia nowe warunki umowy o pracę ( pół etatu i wynagrodzenie 1300 zł. brutto) co jest dla mnie absolutnie nie do przyjęcia. Mam więc do Państwa pytanie czy w zaistniałej sytuacji może przysługiwać mi odprawa i czy w świadectwie pracy powinnam żądać rozwiązania umowy z winy zakładu pracy czy też mogę się zgodzić na rozwiązanie za porozumieniem stron bez niekorzystnych konsekwencji dla mnie ( chodzi mi o ewentualny zasiłek z Urzędu Pracy ) jeśli oczywiście wcześniej nie znajdę nowej pracy. Bardzo proszę o odpowiedź i z góry serdecznie dziękuję.

Odpowiedzi prawników:


Adwokat

Wojciech Włodarczyk

Warszawa, Mazowieckie

(1 opinia)

Odpowiedział(a) dnia: 28 Sie 2019 15:57

Odprawa niestety Pani nie przysługuje, gdyż w Pani zakładzie pracy jest zatrudnionych poniżej 20 osób. /Por. art. 1, 8 i 10 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników/. Można zgodzić się na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, ale wówczas w świadectwie pracy należy wpisać, iż wypowiedzenie zostało dokonane z powodu zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy. W innym wypadku zasiłek będzie należał się dopiero po 90 dniach. /Por. art. 75 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zmodyfikowano dnia: 28 Sie 2019 15:57
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? 100% uznało tę odpowiedź za pomocną (2 głosy)
Tak Nie

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź