Treść zapytania

2019.05.08 godz. 12:23 Sulechów, Lubuskie

DzU z 2018 poz.1234-art18 ust.3a Czy Gmina powinna naliczać odszkodowanie w wysokości czynszu socjalnego dla osób, które zajmują lokale i oczekują na eksmisję?

Wyjaśnienie sytuacji

Gmina posiada niezrealizowane wyroki eksmisyjne z prawem do lokalu socjalnego wydane przed i po dacie 21.04.2019 r. 1) Czy do czasu zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, z tytułu użytkowania aktualnie zajmowanych lokali, należy obciążyć użytkowników odszkodowaniem w wysokości czynszu jak za najem lokalu socjalnego? 2) Czy odszkodowanie, o którym mowa jest w zdaniu drugim art.18 ust.3a dotyczy faktycznie lokalu zamiennego (ust.3) czy też najmu socjalnego (ust.3a)? 3) Czy odszkodowanie, o którym mowa w art.18 ust.5 dotyczy umowy najmu socjalnego, o której mowa w ust.3a.?

Odpowiedzi prawników:


Adwokat

Marzena Klimczak

Warszawa, Mazowieckie

(36 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 08 Maj 2019 18:06

Nie jestem pewna, czy rozumiem pytania, ale postaram się odpowiedzieć. 1) do momentu opróżnienia lokalu osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego płacą odszkodowanie miesięczne. Odpowiada ono czynszowi jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu (zwracam uwagę na słowa - czynszowi jaki mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu). 2) Przepis ust. 3a jest świeży, bo dopiero niedawno został wprowadzony. Dotyczy sytuacji, gdy sąd przyznał lokal socjalny, ale wstrzymał się z nakazem opróżnienia lokalu dotychczas zajmowanego do chwili dostarczenia lokalu socjalnego. I wtedy lokator musi
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? 100% uznało tę odpowiedź za pomocną (2 głosy)
Tak Nie