Treść zapytania

2019.08.26 godz. 16:42 Opole, Opolskie

interpretacja art.55 par. 2 - Przepis art.52 rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika par.2 stosuje się odpowiednio

Wyjaśnienie sytuacji

Na stanowisku sprzedawcy w sklepie spożywczym nie wyposaża pracownika w obuwie robocze ani nie wypłaca ekwiwalentu za używanie własnego obuwia spełniającego wymogi bhp. Nie pierze odzieży roboczej pracownika ( fartuchy) ani nie wypłaca stosownego ekwiwalentu za pranie tej odzieży Ponadto narusza postanowienia kodeksu w zakresie czasu pracy ( zatrudniania w tej samej dobie pracowniczej). jest to działanie ciągłe, trudno mówić o terminie powzięcia wiadomości

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź