Treść zapytania

2020.01.29 godz. 12:44 Warszawa, Mazowieckie

Jak mogę zaskarżyć wyrok Sądu odwoławczego Czy występując o uzasadnienie wyroku mam czas na złożenie skargi, Nie mogę odwołać darowizny, choć ponoć to takie p

Wyjaśnienie sytuacji

Chce odwołać darowiznę ale sąd oddala moje wnioski za równo w Sądzie okręgowym jak i sądzie odwoławczym na Poligonowej

Odpowiedzi prawników:


Adwokat

Eleonora Markowicz

Kraków, Małopolskie

(32 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 30 Sty 2020 09:56

Jeśli sąd odwoławczy oddalił apelację, to sporządzi uzasadnienie tylko na wniosek strony złożony w terminie 7 dni od wydania tego wyroku. Termin na wniesienie skargi kasacyjnej ( którą musi sporządzić zawodowy pełnomocnik) wynosi 2 miesiące od doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem, o ile oczywiście skarga kasacyjna w ogóle w sprawie jest dopuszczalna, tj. wartość przedmiotu sporu jest wyższa niż 50.000 złotych. I trzeba też pamiętać, że przedmiotem skargi kasacyjnej nie może być ocena dowodów i ustaleń faktycznych. Nie zawsze wyrok II instancji da się zaskarżyć skutecznie
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? 100% uznało tę odpowiedź za pomocną (1 głos)
Tak Nie

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź