Treść zapytania

2019.08.13 godz. 11:34 Rogóźno, Mazowieckie

jak napisać wniosek o przedłużenie czasu trwania dochodzenia - wzór

Wyjaśnienie sytuacji

Dobiega końca czas trwania przedawnienia. Jak napisać wniosek o jego przedłużenie?

Odpowiedzi prawników:


Aplikant

Maciej Pewiński

Poznań, Wielkopolskie

(9 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 13 Sie 2019 12:09

Dzień dobry, niestety nie isnieje "wniosek o przedłużenienie czasu trwania przedawnienia". W zależności od sprawy istnieją różne sposoby przerwania biegu przedawnienia. Zgodnie z artykułem 123 kodeksu cywilnego przedwanienie można przerwać w następujący sposób: § 1. Bieg przedawnienia przerywa się: 1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? 100% uznało tę odpowiedź za pomocną (4 głosy)
Tak Nie