Treść zapytania

2019.10.07 godz. 11:05 Wrocław, Dolnośląskie

Jak odpowiedzieć na pismo spółdzielni mieszkaniowej, w którym odmawiają mi zwrotu nadpłaty z tyt. rozliczenia kosztów c.o. powołując się na art.498 par.1

Wyjaśnienie sytuacji

Spółdzielnia złożyła pozew o zapłatę 3000 zł domniemanych długów na dzień 31XII2017. W sprzeciwie kwestionuję dług jako niezasadny. Po rozliczeniu 2 sezonów grzewczych SM zabrała moje nadpłaty. Wykazują także narastające zadłużenie - już 5200 zł na 30.VI.19. Zakwestionowałam saldo żądając wyjaśnienia. Zignorowano tekstem, że "toczy się postępowanie". Jak odpowiedzieć na te pismo? Czy mają prawo potrącać nadpłaty na poczet spornego zadłużenia i to w trakcie postępowania - nie poinformowali sądu o potrąceniu i nie zmienili kwoty roszczenia. Czy na odmowę wyjaśnienia nowego salda jest paragraf?

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź