Treść zapytania

2019.02.14 godz. 12:51 -

Jak rozliczyć zwrot świadczenia pobranego w poprzednim roku?

Wyjaśnienie sytuacji

We wrześniu 2018 r. sędzia na mocy obowiązujących ówcześnie przepisów o Sądzie Najwyższym i sądach powszechnych, nie zyskał zgody na dalsze pełnienie funkcji sędziego i został zobligowany do odejścia w stan spoczynku. Na tej podstawie należało wypłacić mu odprawę emerytalną, którą opodatkowano podatkiem dochodowym od osób fizycznych i odprowadzono do urzędu skarbowego. Jednak od nowego roku nastąpiła zmiana powyższych ustaw ( po zaskarżeniu ich do Trybunału Sprawiedliwości) i sędzia wyraził wolę dalszego pełnienia obowiązków . Jest zatem zobligowany do zwrotu otrzymanego świadczenia w postaci odprawy emerytalnej. Będzie tego dokonywał w lutym 2019 r. Czy rozliczając to świadczenie płatnik będzie brać pod uwagę art.41b ustawy pdof.? Czy sędzia ma zwrócić kwotę netto, czy brutto tejże odprawy. Jeśli netto, to w jaki sposób zakład pracy ma odzyskać od US nadpłacony podatek dochodowy? Czy płatnik może rozliczyć tę nadpłatę a conto odpisania z podstawy do opodatkowania, wartości tego świadczenia i potrącenia z należnej zaliczki na podatek w 2019 r.? Czy rozliczenie z nadpłaty podatku leży w gestii samego podatnika i musi on sam rozliczyć tę nadpłatę i zwrócić pracodawcy?

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź