Treść zapytania

2019.12.01 godz. 21:09 Warszawa, Mazowieckie

Jak skorygować księgowania (u wierzyciela) po wyrokach - sprzed 4 ,5 ,6 lat od ich wydania - oddalających roszenia wierzyciela (z kwoty głównej i odsetek)

Wyjaśnienie sytuacji

Wierzyciel zaksięgował należności z umów sprzedaży ruchomości i nieruchomości sprzecznie z zawartymi umowami (księgował wpłaty sprzecznie z k.c. i sprzecznie - w drugim przypadku - z k.p.c. ). W trzech wyrokach (2013r. 2014 i 2015 ) sądy oddaliły roszczenia wierzyciela ale wierzyciel nie skorygował księgi rachunkowej . Aktualnie wierzyciel doszedł do wniosku , że należy zawrzeć ugodę ale jego księga została "wyzerowana" w 2018r. na skutek bezpodstawnego wzbogacenia . Dłużnik wpłacając kolejne kwoty zaznaczał " z zastrzeżeniem zwrotu". Wierzyciel "nie wie " jak przeprowadzić korektę.

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź