Treść zapytania

2020.02.08 godz. 12:35 Wrocław, Dolnośląskie

Jak skutecznie upomnieć się o sprostowanie/uzupełnienie wyroku

Wyjaśnienie sytuacji

Wyrok Sądu Rejonowego z czerwca 2019. Sprawa o zapłatę i powództwo wzajemne. Trwa apelacja powoda do pow. wzajemnego, które wygrał pozwany. W punkcie I wyroku Sąd napisał: I. umarza się postępowanie, wywołane powództwem głównym w całości(!!!). Natomiast w uzasadnieniu wyroku Sąd zajął jednoznaczne stanowisko, że umorzenie dotyczy części pozwu (22% kwoty roszczenia), gdyż powód częściowo cofnął pozew a pozostała część (78%) podlegała oddaleniu jako nieudowodniona i bezzasadna. Oddalenie jest właściwe i kończy spór. Umorzenie, to otwarta droga do następnego pozwu. Jakie jest wyjście?

Odpowiedzi prawników:


Radca prawny

Wojciech Górny

Wrocław, Dolnośląskie

(47 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 09 Lut 2020 15:05

W kwestii umorzenia - jesli cofnięcie pozwu nastąpiło że zrzeczeniem się roszczenia, to nie ma możliwości złożenia ponownego pozwu (skutecznie). Jeśli pozwany nie za skarżył wyroku co do umorzenia w całości, a termin apelacji minął (domyślam się że tak jest), to pozostaje spróbować przywrócić termin do złożenia apelacji ew. tryby nadzwyczajne. Warto też złożyć pismo przygotowawcze w toku apelacji że wskazaniem błędnej treści wyroku, choć tylko na tej podstawie sąd II instancji wyroku nie zmieni, bo jest obowiązany prowadzić postępowanie tylko w granicach złożonej apelacji.
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? 100% uznało tę odpowiedź za pomocną (1 głos)
Tak Nie

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź