Treść zapytania

2019.08.29 godz. 13:37 Chojnice, Pomorskie

Jak Starosta powiatowy powinien uzyskiwać informację o prowadzeniu pojazdu w staniu po użyciu alkoholu?

Wyjaśnienie sytuacji

art. 135a ustawy o kier. poj. "Do dnia 3.06.2018 r. starosta wydaje decyzję, o której mowa w art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a oraz pkt 5, na podstawie odpisu wyroku przesłanego przez sąd w trybie art. 182 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy." A jak to wygląda od 4 czerwca2018?czy jeśli odpis wyroku Sądu starosta otrzymał (na swój wniosek) w dniu 23.04.2019r.(wyrok z 2012r.) mógł wydać decyzję o skier. na kurs reedukac. za art135a czy raczej powinien informację tę uzyskać na podstawie art. 99 ust. 2 lit b)? zakładam, że w ewidencji nie było wpisu o zdarzeniu.

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź