Treść zapytania

2019.09.14 godz. 15:00 Kraków, Małopolskie

Jaki jest termin zawiadomienia o przyczynie zwłoki w załatwieniu sprawy zgodnie z art. 36 k. p. a.?

Wyjaśnienie sytuacji

Artykuł 36 k. p. a. stanowi, że „O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia”. Jednak w tym artykule nie jest sprecyzowane, w jaki termin organ jest obowiązany zawiadomić strony. Jeśli organ nie zawiadomił mnie w ciągu miesiąca, czy jest to powodem do zażalenia?

Odpowiedzi prawników:


Radca prawny

Wojciech Górny

Wrocław, Dolnośląskie

(47 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 14 Wrz 2019 19:27

Art. 36 kpa odwołuje się do terminów wskazanych w art. 35 kpa. Generalnie, bezczynność organu trwająca ponad miesiąc jest wystarczającą przesłanką do wniesienia ponaglenia. W razie dalszych pytań proszę o kontakt.
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? 0% uznało tę odpowiedź za pomocną (2 głosy)
Tak Nie

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź