Treść zapytania

2019.02.18 godz. 14:02 Czerwińsk nad Wisłą, Mazowieckie

Kiedy najwcześniej można wypłacić świadczenie rodzinne gdy została wydana decyzja przyznająca zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( natychmiast wykonalne - znaczenie)

Wyjaśnienie sytuacji

bardzo proszę o pomoc

Odpowiedzi prawników:


Prawnik

Ekspert casum.pl

Olsztyn, Warmińsko-mazurskie

(6 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 21 Lut 2019 10:50

Artykuł 108 § 1 KPA umożliwia organowi administracji nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności wobec decyzji nieostatecznej. Rygor natychmiastowej wykonalności polega na tym, że decyzja nieostateczna, od której przysługuje odwołanie, staje się wykonalna i może stanowić tytuł egzekucyjny. Co do zasady jednak nadając rygor wypłata następuje w terminie wszystkich wypłat zlecanych przez organ.
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?
Tak Nie

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź