Treść zapytania

2023.03.15 godz. 08:18 Kożuchów, Lubuskie

Kto może wystąpić z wnioskiem do Wojewody o zawieszenie organów gminy w świetle art. 97

Wyjaśnienie sytuacji

art.97

Odpowiedzi prawników:


Radca prawny

Agnieszka Wolnicka-Uranin

Ostrów Wielkopolski, Wielkopolskie

(28 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 15 Mar 2023 09:52

Dzień dobry, rozumiem że chodzi o art 97 ustawy o samorządzie gminnym. W razie nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy gminy, Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, może zawiesić organy gminy i ustanowić zarząd komisaryczny na okres do dwóch lat, nie dłużej jednak niż do wyboru rady oraz wójta na kolejną kadencję.
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? 0% uznało tę odpowiedź za pomocną (1 głos)
Tak Nie