Treść zapytania

2019.11.25 godz. 09:50 Warszawa, Mazowieckie

Nie realizowanie obowiązku odbioru odpadów

Wyjaśnienie sytuacji

Gmina twierdzi, że "za świadczenie usługi uważa się gotowość do wykonania usługi czyli samo podjechanie pod daną nieruchomość zgodnie z harmonogramem" (cyt z otrzymanego pisma). W zw. z tym otrzymaliśmy odmowę zwrotu kosztów z tytułu zamówienia odbioru śmieci komercyjnie, o który wystąpiliśmy na podstawie art. 6s ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Czy to jest zgodne z prawem? Dodam, że w opisywanej sytuacji odbiór nie został zrealizowany, gdyż (jak twierdzi operator) śmieciarka nie mogła podjechać pod nieruchomość (nie z naszej winy).

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź