Treść zapytania

2020.01.24 godz. 05:38 Szczecin, Zachodniopomorskie

Odszkodowanie za bezprawną odmowę zgody na dodatkowe zatrudnienie

Wyjaśnienie sytuacji

1. Czy w związku z treścią art. 291 § 1 K.P. z uwagi na art. 291 § 3 K.P. uległo przedawieniu roszczenie o odszkodowanie, jeśli odbyła się rozprawa o polubowne załatwienie sprawy, tzn. czy ta rozprawa nie przerwała terminu przedawnienia rozsczeń? 2. Czy roszczenie niemajatkowe - o przeproszenie, też przedawnia się po 3 latach? 3. Czy roszczenia majatkowe, w przypadaku przestępstwa, przedawnia się po 20 czy po 3 latach? Pracodawca nie wydał zgody na dodatkowe zatrudnienie. Sąd nakazał wydanie takiej zgody. W okresie 3 miesięcy nie mogłem pracować dodatkowo więc nie uzyskałem wynagrodzenia.

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź