Treść zapytania

2020.06.09 godz. 20:11 Dźwierzutki, Warmińsko-mazurskie

Postępowanie egzekucyjne

Wyjaśnienie sytuacji

Organ egzekucyjny prowadzi postępowanie w celu ściągnięcia należności podatkowych sp. z o.o. W tym celu stosuje środek egzekucyjny w postaci zajęcia rachunku bankowego. Na rachunku brak jest środków pieniężnych, o czym bank informuje organ egzekucyjny. Po upływie 3 m-cy od zajęcia, kiedy to mija jednocześnie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, zobowiązany występuje z wnioskiem o umorzenie postępowania egzekucyjnego twierdząc, że egzekwowane zobowiązanie się przedawniło i nie można już dłużej go egzekwować. Czy ma rację? Co powinien zrobić organ egze

Odpowiedzi prawników:


Adwokat

Marzena Klimczak

Warszawa, Mazowieckie

(34 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 09 Cze 2020 20:50

skoro jeszcze nie minęło 5 lat jak zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, to według mnie wszczęcie postępowania egzekucyjnego przerywa w tym momencie okres 5 lat. I termin przedawnienia zaczyna biec na nowo.

Zmodyfikowano dnia: 09 Cze 2020 20:51
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?
Tak Nie