Treść zapytania

2023.03.13 godz. 12:27 Jarocin, Wielkopolskie

Planowałam zakup mieszkania. Jakiej kary umownej oraz zadatku mogę żądać od Sprzedającej, która chce się wycofać z umowy przedwstępnej?

Wyjaśnienie sytuacji

Przesyłam zapisy umowy, dotyczące kar umownych: Strony postanawiają, że w przypadku nie zawarcia Umowy przyrzeczonej wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedawca, Sprzedawca zapłaci Kupującemu równowartość wpłaconego zadatku. Strony są uprawnione do dochodzenia odszkodowania przenoszącego zastrzeżoną karę umowną na zasadach ogólnych. Uprawnienie do żądania zastrzeżonej kary umownej jest niezależne od uprawnień wynikających z zadatku.

Odpowiedzi prawników:


Prawnik

Aleksandra Balik

Warszawa, Mazowieckie

(25 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 13 Mar 2023 13:41

Można żądać albo zwrotu zadatku albo kary umownej. Jeżeli jest Pani zainteresowana odpłatną pomocą w tej sprawie, zapraszam do kontaktu.
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?
Tak Nie

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź