Treść zapytania

2020.01.02 godz. 14:10 Wrocław, Dolnośląskie

Problemem jest interpretacja definicji funkcjonariusza.

Wyjaśnienie sytuacji

Czy funkcjonariuszem w rozumieniu przywołanego art.19 ustawy o zaopatrzeniowej, jest osoba, która w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 11.05.2017r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji (...)oraz ich rodzin ( Dz.U. z 2017, poz. 1321) tj. od dnia 01.01.2018r. była aktualnie funkcjonariuszem. W mojej sytuacji zwolnienie ze służby nastąpiło w maju 2017 roku. Z tego powodu zakład emerytalno -rentowy MSWiA twierdzi, że nie spełniam wymogów formalnych do złożenia wniosku o przyznanie prawa do renty inwalidzkiej.

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź