Treść zapytania

2019.12.17 godz. 23:07 Warszawa, Mazowieckie

Sposób wykonania postanowienia sądu o zastosowaniu dozoru Policji

Wyjaśnienie sytuacji

W postanowieniu sądu o zamianie tymczasowego aresztu na poręczenie majątkowe i dozór Policji sąd określił obowiązek stawiennictwa we właściwej jednostce Policji na "jeden raz w tygodniu". Czy Policja ma prawo wyznaczyć i egzekwować stawiennictwo wyłącznie w określonym dniu tygodnia, np. w każdą środę i wyłącznie o określonej godzinie, np. 14.00? Sądy, jeśli mają taką intencję, wskazują w takich lub podobnych postanowieniach konkretny dzień tygodnia. Czy zatem w tej odmiennej sytuacji można domniemywać, że może to być dowolny dzień tygodnia kalendarzowego?

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź