Treść zapytania

2019.10.16 godz. 07:50 Jastrzębie-Zdrój, Śląskie

Świadectwo pracy wykazujące pracę w szczególnych warunkach, lub w szczególnym charakterze

Wyjaśnienie sytuacji

W latach 1989 do 2008 pracowałem na stanowiskach pracy związanych ściśle z pracą przy monitorach kineskopowych obciążających wzrok. Praca ta jest wyszczególniona w „Wykazie A warunków szczególnych” pod pozycją 5 działu XIV, który stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983r. zwróciłem się do ówczesnego pracodawcy o wystawienie takiego świadectwa. Wniosek ten oparłem o Wyrok SN Sygn. akt III UK 150/18, który kwalifikuję moją pracę do warunków szczególnych. W odpowiedzi otrzymałem , że "brak jest stosownych dokumentów- brak jest dokumentów z opisem stanowiska pracy".....

Odpowiedzi prawników:


Radca prawny

Wojciech Górny

Wrocław, Dolnośląskie

(47 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 17 Paź 2019 15:31

Adnotacja świadectwa pracy o wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach zawsze musi opierać się na aktach osobowych pracownika. Jeśli takiej brak, pozostaje złożyć wniosek o przyznanie wcześniejszej emerytury na podstawie posiadanych dokumentów, a następnie odwołanie się od niekorzystnej decyzji ZUS do sądu. Przed sądem szczególne warunki pracy może Pan udowodnić wszelkimi środkami np. zeznaniami współpracowników. W razie dalszych pytań proszę o kontakt.
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? 100% uznało tę odpowiedź za pomocną (2 głosy)
Tak Nie