Treść zapytania

2019.07.11 godz. 16:28 Sierpc, Mazowieckie

Urząd Gminy przy robocie budowlanej zgodnie z ustawą PZP nie zareagował na prośbę o możliwość złożenia dokumentów odbiorowych i dokonania odbioru robót.Co robić

Wyjaśnienie sytuacji

Umowa o roboty przewiduje konieczność uzyskania zgody Gminy na odbiór częściowy, a po odbiorze pozytywnym - wystawienie częściowej faktury za roboty. Taka prośba została złożona w sekretariacie Gminy 13.06 Do dziś nie ma żadnej odpowiedzi. Inspektorzy nadzoru podpisali wykonawcy kosztorys powykonawczy wykonanych robót i odebrali je pod względem technicznym. Podpisali wszelkie atesty na użyte do budowy materiały, tym samym zatwierdzając je. Nie przekazałem jeszcze tych podpisanych dokumentów inwestorowi.Jak zmusić Gminę do reakcji? Czy mimo braku odpowiedzi na pismo o odbiór złożyć dokumenty?

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź