Treść zapytania

2019.08.02 godz. 08:54 Warszawa, Mazowieckie

W jaki sposób należy interpretować pojęcie "pozwolenia tożsame rodzajowo"? Jakie pozwolenia są tożsame rodzajowo?

Wyjaśnienie sytuacji

Ustawa nie definiuje pojęcia „tożsame rodzajowo", tym samym bazując na definicjach słownika języka polskiego: tożsame <<niczym się nieróżniący, taki sam lub ten sam>>; rodzajowo <<dotyczący rodzaju rzeczy, osób lub zjawisk>>, w kontekście ustawy, powinny być to pozwolenia z tego samego tytułu. Została uiszczona opłata za odprowadzenie wód opadowych do urządzeń wodnych, natomiast z uwagi na to, że były to 4 urządzenia, Organ zażądał 4-krotności opłaty, a po przedstawieniu powyższej argumentacji, pozostawił sprawę bez rozpatrzenia powołując się na niespełnienie wymogów formalnych.

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź