Treść zapytania

2019.11.06 godz. 20:47 Ostrołęka, Mazowieckie

W jakiej sytuacji pracodawca może wypłacić ekwiwalent za zaległy urlop, jeśli w dalszym ciągu pracownik pozostaje w stosunku pracy?

Wyjaśnienie sytuacji

Pracownik posiada zaległy urlop za 2018 rok w ilości 26 dni. Nie ma możliwości wykorzystania go w najbliższym czasie z powodu braków personalnych. Czy w związku z taką sytuacją pracodawca może wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny, w związku z niewykorzystaniem zaległego urlopu z 2018 r.?

Odpowiedzi prawników:


Radca prawny

Karolina Gawlik

Dębica, Podkarpackie

(26 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 07 Lis 2019 09:50

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop przysługuje tylko wtedy, gdy wykorzystanie urlopu w naturze nie jest możliwe, czyli np. przy rozwiązaniu umowy o pracę. W związku tym, jeżeli zatrudnienie trwa nadal pracodawca nie może wypłacić ekwiwalentu za zaległy urlop.
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? 100% uznało tę odpowiedź za pomocną (2 głosy)
Tak Nie