Treść zapytania

2020.05.21 godz. 09:15 Dąbrowa Górnicza, Śląskie

Klasyfikacja odpadu

Wyjaśnienie sytuacji

W wyniku kontroli WIOŚ inspektorzy stwierdzili, iż powstający w firmie odpad jest źle zaklasyfikowany. Firma klasyfikuje powstający w procesie odpad jako 03 01 05 natomiast inspektorzy twierdzą iż jest to odpad 03 01 04* odpad niebezpieczny. Inspektorzy zaklasyfikowali ten odpad na podstawie karty charakterystyki substancji stosowanej w produkcji zawierającej formaldehyd w ilości poniżej 0,2%. Czy w celu udowodnienia, iż powstający w procesie odpad nie jest niebezpieczny można zlecić akredytowanej jednostce badania składu i właściwości tego odpadu żeby to udowodnić.

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź